Matervia Website Analysis

Matervia.sk

Rank: unknown
Content Type: text/html; charset=utf-8
generator: TYPO3 CMS
robots: index,follow
keywords: pr�prava na p�rod, kurzy pre tehotn�, predn�?ky, konzult�cie, dula, tehotenstvo, p�rod, ?estonedelie, doj?enie, bru?n� tance pre tehotn�,
description: MATERVIA - Sprev�dza v�s na ceste materstvom... Pr�prava na p�rod a materstvo, skupinov� kurzy pre tehotn� ?eny a ich partnerov, workshopy, individu�lne konzult�cie a poradenstvo, p�rod s dulou, podpora v ?estonedel�, podpora doj?enia.

Ads analysis

 • UA-6742093-24
 • Title attribute

 • RSS-Feed
 • Dotaznk - Psobenie duly na Slovensku
 • Dotaznk - Psobenie duly na Slovensku
 • Dotaznk - Psobenie duly na Slovensku
 • Mil mami?ky,
 • Mil mami?ky,
 • Mil mami?ky,
 • Individulne poradenstvo
 • Individulne poradenstvo
 • Individulne poradenstvo
 • Individulne poradenstvo
 • MATERVIA - Sprevdza vs na ceste materstvom...
 • Vyh?ada?
 • V?etky kontaktn informcie
 • MATERVIA
 • Similar Website

   Website Content & Js Analysis

                       
   MATERVIA: vodn strnka
    (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
    (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
    m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
    })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
    ga('create', 'UA-6742093-24', 'auto');
    ga('send', 'pageview');
   	LightboxOptions.borderSize = 10;
   	LightboxOptions.resizeSpeed = 400;
   	LightboxOptions.overlayOpacity = 0.8;
   	LightboxOptions.loop = true;
   	LightboxOptions.allowSave = false;
   	LightboxOptions.slideshowAutoplay = false;
   	LightboxOptions.slideshowInterval = 5000;
   	LightboxOptions.slideshowAutoclose = true;
   	LightboxOptions.labelImage = 'Obrzok';
   	LightboxOptions.labelOf = 'z';
               PoradenstvoKurzyProd s dulou
   	Aktuality
   					Dotaznk - Psobenie duly na Slovensku
   					

   Mil ?eny, ktor ste rodili s dulou, njdite si prosm pr mint ?as a pom?te zmapova? situciu...

   Mil mami?ky,

   do?asne ?ia? k prodom nesprevdzam. V prpade zujmu o prod s dulou sa prosm obr?te na...

   Individulne poradenstvo

   Pripravte sa na prod, doj?enie i starostlivos? o bbtko formou individulnych konzultci alebo...

   Cho? do archvu >>

   Ke? som sa dozvedela ?e som tehotn, nevedela som o prode skoro ni?. Ke??e som prvorodi?ka, sna?ila som sa zisti? v?etky dostupn informcie z knh, internetu, od rodiny a kamartok. Najviac mi pomohli individulne konzultcie s dulou Mirkou a jej ochota odpoveda? na akko?vek otzky svisiace s tehotenstvom a priebehom produ. V?aka tomu som vedela, ?o sa so mnou a s die?atkom bude dia?. V?etkm ?enm odpor?am ma? niekoho po?as produ pri sebe. Ve?mi mi to pomohlo psychicky aj fyzicky, vedela som, ako sa sprva? a pre?i? cel prod. Som v?a?n za tto pomoc, pri ktorej som nadobudla istotu a v?etci traja sme zvldli prod bez problmov.

   An?i Strike (2011)

    

    

   Je ?asn, ?e v jednom z nejkrsn?j?ch ?ivotnch obdob ?eny, jsem se mohla setkvat s dal?mi budoucmi maminkami a pro?vat s nimi stejn pocity. Bylo fajn vyslechnout si i jejich nzory, poznmky, zku?enosti ?i obavy a tm se vlastn? ubezpe?it, ?e v?e, co pro?vam a co mn? ?ek, je v po?dku. Kurz naplnil m o?ekvn - zskala jsem souhrn v?ech d?le?itch informac a nemusela je tak slo?it? vyhledvat. Vm, co m? ?ek, ctim se jist?j?. Kurz v sob? perfektn? kombinuje radost z pohybu spolu s u?ite?nmi informacemi v p?telsk rodinn atmosf?e. Mne osobn?, jako nov? p?ist?hoval "vajnora?ce", dal kurz v Lieno?ke i mnohem vc. Seznmila jsem se tu s vynikajcmi lidmi, dky kterm se ve Vajnorech ctm opravdu DOMA. Jsem rda, ?e takov centrum a lid existuj. V?aka za v?etko!

   Petra Pomajbo (2008)

    

    

   vodn strnka Vyh?ada? O mneAktualityFotogalriaOdkazy a ?lnkyMapa strnokCennkReferencie

   Mgr. Miroslava SivMATERVIAinfo@matervia.sk0905 308 799viac

   © MATERVIA 2019, Mgr. Miroslava SivRSS - odoberanie aktualt :: created by WebSiTy Studio

   Follow Us